Servis klimatskih naprav

Pravilno delovanje klime zniža porabo goriva in zmanjša obrabo klimatske naprave

Reden servis in pravilno vzdrževanje klimatske naprave ne prispeva le k večjemu udobju, ampak tudi podaljšuje njeno življenjsko dobo. Zaradi pravilnega delovanja bo manjša tudi poraba goriva.

Servis klimatskih naprav je pomemben tudi za vaše zdravje, saj so klimatske naprave gojišče raznih mikroorganizmov oziroma bakterij, ki se ob vklopu klimatske naprave razpršijo v notranjost vozila.

Servis klimatske naprave vključuje:

  • pregled in čiščenje avtoklimatskega sistema (tesnenje, odtočne cevi, mikrofiltri,…),
  • polnjenje klimatske naprave s plinom,
  • popravilo in zamenjava kompresorjev, visokotlačnih cevi, elektronskih krmilnih enot,…
  • menjavo mikrofiltrov, tesnil, kondenzatorjev, uparjalnikov, ventilov,…